RIEŠENIE PROBLÉMOVÝCH SITUÁCIÍ (1-3 dňový seminár)

 

SE

SE terapia (somatic experiencing) vychádza z terapie P. Levina, ktorý popísal fyziologický pôvod traumy a tiež to, ako táto metóda poskytuje efektívnu liečbu.

 

Traumy a stres zaťažujú človeka v každodennom živote. Či už v práci, ale i v súkromí, ktoré môže mať neblahý dopad aj na plnohodnotný výkon v práci.

 

SE terapia rieši konkrétne záťažové situácie (strach z prezentovania sa pred druhými, zlý vzťah s kolegami a pod.) alebo traumou spôsobené akútne stresové situácie na pracovisku (flashback, výbušnosť, netrpezlivosť a iné).

 

SE terapia pracuje s autonómnym nervovým systémom, ktorý je "zanesený" strachmi, obavami, zdanlivo neriešiteľnými situáciami. A práve táto terapia pomáha odstraňovať tieto záťaže a tak sa telo dostáva do svojho funkčného stavu.

 

 

INTEGRÁCIA DO ŽIVOTA

 

V druhej nosnej časti programu, ktorý sa bude konať popoludní, sa budeme venovať integrácii už spracovaných situácií do nášho celistvého systému.

 

Pre klienta je dôležité, aby bol sám schopný vidieť, aký typ situácii mu spôsobuje diskomfort. Hĺbkovým porozumením vlastného stavu a integrovaním nových poznatkov a zručností si klient vytvorí schopnosť vyriešiť si stresové a záťažové situácie aj sám.

 

 

NÁJDENIE ZDROJOV

 

Nácvik techník, ako akútne riešiť veľmi záťažové situácie pomocou zdrojov. Zdroje môžeme nájsť všade okolo nás. Zdrojmi môžu byť naše dobré vlastnosti, na ktoré sme už zabudli, príjemné zážitky z minulosti a spomienky na konkrétnu osobu. Ak klientovi pripomenieme jeho zdroje, môže ľahko predísť pocitu beznádeje.

 

Pri tejto technike ide o nadobudnutie telesného a psychického stavu, aký sme mali pred tým, než sa záťažová situácia vyskytla, aby sme ju mohli už "zazdrojovaní" riešiť efektívne.

 

OKAMŽITÝ NÁHĽAD

 

Nácvik okamžitého náhľadu na konkrétnu situáciu s využitím pomôcok. Pri tejto technike budeme vychádzať z praxe systemických konštelácií, ktorá hovorí aj o tom, že na pochopenie daného problému potrebujeme nadhľad.

 

Ako jednotlivé elementy problémovej situácie (napríklad JA, firma, kolega, zisk) použijeme predmety a budeme sledovať vzťahy medzi nimi. Pomôže nám to nájsť smer, ktorým sa môžeme pri riešení vydať.

 

 

ORGANIZÁCIA PROGRAMU

 

Program sa koná v mojich priestoroch v Bratislave alebo v priestoroch klienta, podľa dohody.

 

Program trvá 1 alebo 3 dni a časovo je rozvrhnutý nasledovne:

 

9.00 – 12.00 dopoludňajšia práca

12.00 –14.00 prestávka na obed a oddych

14.00 –17.00 popoludňajšia práca

 

Stretnutia sa môžu konať cez týždeň aj cez víkend. 

Po ukončení programu som klientovi k dispozícii aj formou individuálnych hodinových stretnutí.

Samotnému absolvovaniu programu predchádza stretnutie s klientom, na ktorom sa dohodneme, aké témy a oblasti budeme prioritne riešiť. 

 

Cena:    1 dňový program 400 €

              3 dňový program 900 €

Kontakt

Jasmina Davtyan
Prievozská 18, Bratislava

0907 444 730

© 2013 Všetky práva vyhradené Jasmina Davtyan.

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode