INDIVIDUÁLNA SE TERAPIA PRE DETI A MLÁDEŽ

 

Nie len dospelí ľudia, ale sú to často práve deti, ktoré cítia, že majú zdanlivo neriešiteľné problémy. Tieto problémy sa môžu odraziť na zlom prospechu v škole, nechuti k voľnočasovým aktivitám, zhoršených vzťahoch s kamarátmi a podobne. Pre deti je často prijateľnejšie, keď tieto problémy riešia s niekým nestranným, kto im poskytne väčší nadhľad a pomôže nájsť vhodné riešenia. 

 

ČO TO JE SE TERAPIA

SE terapia (somatic experiencing) vychádza z terapie P. Levina, ktorý popísal fyziologický pôvod traumy a to, ako táto metóda poskytuje efektívnu liečbu. Traumy a stres zaťažujú človeka v každodennom živote. Či už v práci, ale i v súkromí, čo môže mať neblahý dopad aj na rôzne životné situácie. 

 

AKÁ JE METODIKA TEJTO PRÁCE

SE terapia pracuje s autonómnym nervovým systémom, ktorý je “zanesený” strachmi, obavami, zdanlivo neriešiteľnými situáciami. 

Klient príde s určitým problémom. Pohodlne sedí a sústredí sa na svoje telo a vnemy. Postupne rozpráva svoj príbeh a sleduje, ako telo reaguje a spoločne so mnou nachádzame komfortný priestor pre pociťovaný problém. Ten sa môže na terapii prejaviť ako vibrácie na určitej časti tela, môže sa prejaviť ako nejaká myšlienka z minulosti, môže sa prejaviť vo forme farby, ktorú klient cíti, keď o probléme rozpráva. Ďalším rozprávaním tento problém rozvíjame a dostávame sa k jeho podstate. Následne rôznymi technikami problém naprávame a tak odstraňujeme "nánosy", ktoré daný problém v tele zanechal. Nachádzame zdroje, príjemné zážitky, ktorými uvoľňujeme napätie a nervový systém sa dostáva do pôvodného funkčného stavu. 

 

Forma: individuálna

Cena: 49 € / 1 hod.

Kontakt

Jasmina Davtyan
Prievozská 18, Bratislava

0907 444 730

© 2013 Všetky práva vyhradené Jasmina Davtyan.

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode