INDIVIDUÁLNA SE TERAPIA

 

ČO TO JE SE TERAPIA

SE terapia (somatic experiencing) vychádza z terapie P. Levina, ktorý popísal fyziologický pôvod traumy a to, ako táto metóda poskytuje efektívnu liečbu. Traumy a stres zaťažujú človeka v každodennom živote. Či už v práci, ale i v súkromí, čo môže mať neblahý dopad aj na rôzne životné situácie.

 

AKÝ JE PRÍNOS TEJTO TERAPIE

SE terapia rieši konkrétne záťažové alebo traumou spôsobené akútne stresové́ situácie. Každý z nás môže prežiť v každodennom živote stresové situácie, s ktorými si nevie poradiť. Tieto situácie sa nám môžu opakovať v rôznych obmenách a intenzitách. Často si ani neuvedomujeme, že sme v zajatí nejakého problému, ktorý má pôvod v minulosti, ale v tom čase sme tomu nepripisovali dôležitosť. Keďže telo má pamäť a tento problém ostal nevyriešený, objaví sa nám neskôr v podobnej alebo inej situácii, pričom v tom nemusíme vidieť žiadnu spojitosť. 

Napríklad: klienta ako dieťa často rodičia dávali strážiť opatrovateľke, z čoho v tom čase pociťoval nepokoj. Po rokoch sa diskomfort objavoval vtedy, keď musela manželka veľa pracovať a byť mimo domu. Klient si to vedel racionálne vyhodnotiť, no zlý pocit a z toho prameniace hádky v partnerstve nevedeli vyriešiť, lebo vychádzali práve z tejto dávnej skúsenosti.

Podobných prípadov je veľmi veľa. Nie všetky problémy vychádzajú z detstva. Ako zdroj veľkého problému, ktorý sa nám bude opakovať neskôr, môže byť aj jedna konkrétna hádka v práci, zmeškanie dôležitého termínu, rozchod, úraz, autonehoda a podobne. Jednoducho tie veci, ktoré v nás v danom čase zanechajú veľkú stopu. 

 

AKÁ JE METODIKA TEJTO PRÁCE

SE terapia pracuje s autonómnym nervovým systémom, ktorý je “zanesený” strachmi, obavami, zdanlivo neriešiteľnými situáciami. 

Klient príde s určitým problémom. Pohodlne sedí a sústredí sa na svoje telo a vnemy. Postupne rozpráva svoj príbeh a sleduje, ako telo reaguje a spoločne so mnou nachádzame komfortný priestor pre pociťovaný problém. Ten sa môže na terapii prejaviť ako vibrácie na určitej časti tela, môže sa prejaviť ako nejaká myšlienka z minulosti, môže sa prejaviť vo forme farby, ktorú klient cíti, keď o probléme rozpráva. Ďalším rozprávaním tento problém rozvíjame a dostávame sa k jeho podstate. Následne rôznymi technikami problém naprávame a tak odstraňujeme "nánosy", ktoré daný problém v tele zanechal. Nachádzame zdroje, príjemné zážitky, ktorými uvoľňujeme napätie a nervový systém sa dostáva do pôvodného funkčného stavu. 

 

Forma: individuálna

Cena: 49 € / 1 hod.

Kontakt

Jasmina Davtyan
Prievozská 18, Bratislava

0907 444 730

© 2013 Všetky práva vyhradené Jasmina Davtyan.

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode