ŽIVOTNÉ KONŠTELÁCIE-VYCVIK


Konštelačný výcvik

Ak ste už na vlastnej koži zažili stavanie konštelácie, viete, aký liečivý potenciál má táto technika. Možno ste aj vy mali šancu pozrieť sa na svoje ťažkosti z iného uhla, získali ste nadhľad alebo sa vám podarilo rozmotať zauzlené rodinné vzťahy. Ak vás  konštelácie priťahujú a viete, že toto je tá správna cesta, možno nastal čas prehĺbiť túto skúsenosť, a to formou konštelačného výcviku.

Na výcviku sa naučíte:

  • ako pracovať s vlastným životným systémom
  • ako fungujú (nielen) rodinné vzťahy
  • aké dynamiky ovládajú náš život
  • ako ďalej v zdanlivo neriešiteľných situáciách
  • mapovať seba samého, spoznať vlastné zdroje
  • integrovať získané poznatky vo vlastnom živote


Budeme sa zaoberať  našimi vzťahmi, telesnými symptómami, osobnými traumami. Výcvik Životných konštelácií však bude obohatený aj o prácu s dvoma ďalšími technikami - Somatic Experiencing® (Telesné prežívanie) a Proces životnej integrácie. Všetky techniky budeme navzájom prepájať a dopĺňať.

Komu je výcvik určený?
Všetkým, ktorí chcú nahliadnuť hlbšie do hlbokej studnice múdrosti, ktorú život sám prináša. Tým, čo sú ochotní nechať  minulosť minulosťou a mať odvahu prijať život taký, aký je.
 
Bude sa konať v Bratislave formou 5 víkendových stretnutí, raz za mesiac vždy v sobotu a od 10:00 do 17:00

1.januar

2. februar

3. marec

4. april

5. maj

6. jun

Datumy sa upresni neskor.(Podmienkou pre vstup do kurzu je zaplatenie zálohy vo výške 1250eur prevodom na účet. Číslo účtu dostane každý záujemca e-mailom po vyplnení prihlášky. Pri vyplnení prihlášky a zaplatení zálohy alebo úplnej sumy je celková cena výcviku 2500eur. Záloha môže byť zaplatená aj vo forme viacerých splátok. Pri odhlásení sa z výcviku menej ako 14 dní pred jeho začiatkom zaniká nárok na vrátenie peňazí. Po absolvovaní celého výcviku nemá účastník právo na vrátenie peniaze).

 


Kontakt

Jasmina Davtyan
Prievozská 18, Bratislava

0907 444 730

© 2013 Všetky práva vyhradené Jasmina Davtyan.

Tvorba webových stránok zdarmaWebnode